Digitalisointi


D-Invice – Digital Industrialization

Digitalisaation tuomilla mahdollisuuksilla pyritään saamaan tuotteille lisäarvoa tavoitteena myynnin edistäminen. Eri lisäarvopalveluissa yhdenmukaiset ja laadukkaat tuotetiedot ovat merkittävä perusta. Tuotetiedot luodaan tuotekehitysprosessissa ja niitä muutetaan tuotteen elinkaaren aikana. Tuotetietojen oikeellisuus on loppukäytössä ehdoton ja niiden sujuva hallinta korostuu yrityksen ydinliiketoiminnassa.

D-Invice on C-Advicen kanssa perustettu tytäryritys. Näin on saatu täyden palvelun tuotekehitystalosta entistäkin kattavampi ja monialaisempi. Toiminnan tavoite on tarjota asiakasyrityksille tukea tuotekehitysprosessien kehittämiseen sekä auttaa valmistautumaan digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin yrityksen omat tarpeet huomioon ottaen.

kaavio

Yhteystiedot

D-Invice Oy

Vesijärvenkatu 17
15140 LAHTI, Finland
+358 (0)40 832 0312

Esa Mouhu

Managing Director
+358 (0)40 832 0312

Kaikki sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@d-invice.com