Tuotekehitys


Keskipisteessä käyttäjä

Tuotteet ovat käyttäjiä varten, ei päinvastoin. Käytettävyys on avainasemassa, kun suunnittelemme tuotteen ratkaisuksi tiettyyn ongelmaan tai tarpeeseen. Hyvä tuote on käyttäjälle helppo ja miellyttävä käyttää. Käyttäjälähtöinen suunnittelu lataa tuotteeseen pintaa syvempää - käyttöarvoa. Haasteena on yhdistää teknisyys, design, valmistettavuus, kustannustehokkuus, ympäristöystävällisyys ja tärkeimpänä ymmärtämään käyttäjän ongelmia. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Suunnitteluprosessissamme otamme käyttäjän mukaan ja pyrimme mahdollisimman käytännölliseen ratkaisuun. Käytettävyys on suunnitteluprosessimme punainen lanka ideoinnista valmiiseen tuotteeseen. Käytäntö on paras testi. Monialainen, eri alojen osaajien yhteistyö suunnitteluprosessissa takaa parhaan lopputuloksen. Moninäkökulmaisesti suunniteltu tuote on käytettävyydeltään ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hiottu timantti.